Background Image
Previous Page  133 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 133 / 166 Next Page
Page Background

A betonkő burkolat tervezése és kivitelezése

A homok nem tartalmazhat kioldódó anyagokat, sókat, mert ezek a későb-

biek folyamán kivirágzásszerű foltosodást eredményeznek a burkolaton

és sokkal tovább fennmaradnak, mint a mészkivirágzások. Ezt úgy elle-

nőrizhetjük le a legegyszerűbben, ha veszünk két követ, majd az egyik

felületére a tervezett besöprő homokot szórjuk, majd mind a kettőt meg-

locsoljuk. Ha az anyag nem megfelelő, akkor a kövek száradása után foltos

lesz az a kő, amire az anyagot terítettük. Ilyen anyagot ne engedjünk

beépíteni!

Ne használjunk mészkő zúzalékot besöprő homokként, mert szintén

kivirágzást okoz.

A homokot szárazon kell besöpörni a hézagokba még az ágyazó anyag

tömörítése előtt. A tömörítő járatok között is fel kell tölteni a hézagokat

homokkal. A hidraulikus vagy bitumenes kötőanyagú habarcsba ágyazott

betonkövek hézagait csak részben töltsük ki homokkal, a felső részt hidrauli-

kus kötőanyagú habarccsal, bitumenes vagy polimer bázisú hézagkitöltő

anyaggal telítsük.

AZ ÁGYAZÓ RÉTEG TÖMÖRÍTÉSE

Az ágyazó homok tömörítése a kövek lerakása, a vágások elkészítése és

a hézagok homokkal történt besöprése után következik. A burkolat teljesen

tiszta és száraz legyen. A tömörítéshez maximum 16 kN rázóerejű, gumi- vagy

vulkolán lappal ellátott lapvibrátor szükséges, más tömörítési mód nem lehet-

séges. A tömörítést két-három járatban végezzük, a burkolat legmélyebb

pontjától, a szegély mellől indulva, sávosan. A tömörítési járatok között

a hézagokat folyamatosan töltsük fel homokkal. Mivel tömörítés közben

a burkolat süllyed, a tömörítési járatok között fokozatosan növeljük a vibrátor

rázóerejét, csak az utolsó járatban érje el a maximumát. Ezt követően

a burkolat azonnal használatba vehető.

KERÉKPÁRÚT KÖVEK

A kerékpárút köveket csak kerékpárral, vagy azzal megegyező mértékben

terhelhetjük. Ennél nagyobb terhelés hatására a kövek élei sérülnek.

Keresztező járműforgalom esetén (pl.: kocsi beálló) a köveket a terhelésnek

megfelelő normál kövekre kell cserélni.

Kerékpárútra gyártott perem nélküli köveknél a fuga szerepe és

a tömörítés fokozatossága rendkívül fontos!

Kerékpárútkövet ipari betonpadló helyett (különösen fuga nélkül)

beépíteni és azt azzal egyenértékű terhelésnek kitenni a kövek sérülése

nélkül nem megoldható!

PÁRIZS SEGÍTŐ-, TAKTILIS- ÉS VEZETŐ KÖVEK BEÉPÍTÉSE

Ezeket a köveket a hagyományos építés mód szerint nem lehet felhasználni,

mivel a vibrátor lapjával érintkező felületük lényegesen kisebb, mint a nor-

mál köveké. Ezeket a beton teherhordó rétegre kell ragasztani. Nagy felület

esetén dilatációs hézagról is gondoskodni kell. A Párizs taktilis- és a vezető

köveket úgy kell beépíteni, hogy az alap síkjuk szintben kapcsolódjon bur-

kolattal. Ezáltal a bütykök és a vezető bordák a burkolat síkjából kb. 5 mm-el

kiállnak. Ezeket a köveket csak gyalogos terhelésnek szabad kitenni.

A köveket csak műanyag lapáttal és seprűvel hómentesítsük, lehetőség

szerint ne sózzuk őket.