Background Image
Previous Page  132 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 132 / 166 Next Page
Page Background

Ha a kövek vágott felülete más építőanyagokhoz csatlakozik (kerítés- és épület

lábazat, négyszögletű akna fedőlapok vagy szerelvényházak, útszegélyek, stb.)

akkor a burkolat anyagából, vagy pl. 20x10 cm-es téglával legalább egy sornyi-

val szegélyezzük azokat körbe, hogy a vágott kő élek azokhoz csatlakozzanak.

Kör alaprajzú elemeket (lámpaoszlop, poller, akna fedőlap, stb.) a csatlakozó

burkolókő vastagságától függően, Róma vagy Prága kőcsaládunk nagy- vagy

kiskörív elemeivel (átmérőtől függően) burkoljuk körbe azokat, hogy a vágott

kövek azokhoz csatlakozzanak.

HÉZAGKITÖLTŐ ANYAGOK

A hézagokat természetes aprózódású vagy zúzott 0-1 mm szemcseátmérőjű

homokkal kell feltölteni. A felhasznált anyag 1 mm névleges szemnagyságnál

nagyobb, maximum 2 mm-es szemnagyságú hányada legfeljebb 10%,

a 0,063 mm-nél kisebb szemnagyságok aránya maximum 8% százalék lehet.

A homok agyag-iszap tartalma maximum 2% lehet.

Fektetési minták csatlakozása két utca csomópontjában

A lerakási irány váltakozása pl. az utca kanyarulatainál

Rossz megoldás

A lerakási irány váltakozása pl. az utca kanyarulatainál

Jó megoldás

Jómegoldás

Rossz megoldás

Jómegoldás

Jó megoldás

Jómegoldás

Rossz megoldás

Rosszmegoldás

Jó megoldás