Background Image
Previous Page  135 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 135 / 166 Next Page
Page Background

A betonkő burkolat tervezése és kivitelezése

A betontermékek a termékszabványok szerint 6 tömegszázalékig vehetnek fel

vizet, ezért a víz alapú színes folyadékok (pl.: bor, stb.) ill. folyékony anyagok

(pl.: zsír, olaj) a kövek szerkezetébe tudnak jutni és tisztításuk szinte lehetetlen.

Amennyiben e szennyeződésektől nem tudják megvédeni a burkolatot,

de az esztétikai megjelenés kimagaslóan fontos, ebben az esetben a haszná-

latba vétel előtt a burkolat impregnálásával lehet minimalizálni a fenti szen�-

nyeződésekből eredő foltosodásukat. A felület impregnálását időközönként

meg kell ismételni, aminek gyakorisága függ a burkolat igénybevételétől és

az impregnáló anyag tulajdonságaitól.

Kemény vízzel lehetőleg ne locsoljuk a burkolatot, mert a vízkő megmarad

a kövek felületén és kivirágzásszerű foltokat eredményez, ami függ az oldott

anyagok mennyiségétől és a locsolás gyakoriságától is. A gyakrabban használt

felületekről hamarabb lekopik a vízkő, míg a kevésbé használt felületen

megmarad és a burkolat foltos elszíneződését okozza.

Egyes területeken a víz magas fémtartalma (pl. vas) a burkolatra kerülve

extrémmódon, örökre elszínezi a burkolatot.

A burkolattal ellátott felületek körül a vízelvezetését úgy kell megoldani, hogy

az esővíz vagy a locsolóvíz ne hordja rá a földet, sarat, mert a finomabb szem-

csék megtapadnak a kövek pórusaiban és elszíneződést okoznak.

Amennyiben az épületek esővízgyűjtő csatornái, illetve a csatorna hiányában

csepegő vizek a burkolatra vannak vezetve, ezeken a helyeken a burkolat

fokozottan ki van téve a víz eróziójának. Ez a kövek fokozott kopását eredmé-

nyezi a burkolat többi részéhez képest. Az ereszcsatornában összegyűlt szer-

ves anyagoktól (falevél, faág, gyümölcs) az esővíz elszíneződhet, ami a burko-

laton is megmarad. Ezért lehetőleg ezeket a vízelvezetéseket kerüljük, és

az ereszt kössük csatornába. Mindezek vonatkoznak a burkolat környezetében

lévő terepről érkező vizekre is, ezért ezeket ne engedjük a burkolatra.

A szerves anyagokon kívül a talajban lévő más oldható anyagokat (pl.: sókat)

is magával hozhat a víz, ami szintén a burkolat elszíneződését okozhatja.

Az agresszív talaj és talajvizek szintén károsítják a betontermékeket.

Termékeink nem szulfátállóak.

Termékeink nem savállóak, ezért a burkolatra kerülő minden szerves anyagot,

aminek erjedése folytán sav keletkezik (pl.: gyümölcsök), mielőbb el kell

távolítani a burkolatról, mert az elszíneződésen kívül a betont is károsítja.

Termékeink a szabványoknak megfelelően még olvasztó só jelenlétében

is fagyállóak, de ez nem azt jelenti, hogy nem károsodnak hatásukra.

Szabvány szerint három elemet vizsgálva 28 fagyasztási ciklus után a lehám-

lott rész átlaga maximum 1 kg lehet négyzetméterenként, egy egyedi elem

esetén pedig maximum 1,5 kg/m

2

. A vizsgálatok eredményei azt mutatják,

hogy a lehámlott részek mennyisége lényegesen a szabvány határérték alatta

marad, de lehetőleg ne sózzuk a burkolatokat. Csúszásmentesítésre inkább

a besöprő homokot használjuk, ami tavasszal a szükséges anyagpótlást is biz-

tosítja a burkolat hézagaiban.

Termékeink a legmagasabb kopásállósági fokozatnak felelnek meg,

de igénybevétel hatására kopnak. Az ilyen jellegű sérülések csak a kövek

cseréjével orvosolhatók. Óvja a burkolatot a fémtárgyak okozta mechanikai

sérülésektől, melyek nem javíthatók.