Background Image
Previous Page  134 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 134 / 166 Next Page
Page Background

Figyelmeztető és segítő burkolati jelek vasúti peronon

vakok és gyengénlátók részére

Figyelmeztető és segítő burkolati jelek járdán vakok és gyengénlátók

részére gyalogos átkelőhely előtt

A BURKOLATOK KARBANTARTÁSA

A hézagokat a burkolat teljes élettartama alatt folyamatosan feltöltött állapot-

ban kell fenntartani. Ha a burkolatokat tisztán tartjuk, a gyomnövények szálló

magvai nem tudnak gyökeret ereszteni rajtuk, amennyiben mégis, akkor

a növényeket mihamarabb el kell távolítani a burkolatból. A burkolaton

keletkező süllyedéseket még a kövek összefeszülése előtt ki kell javítani.

Amennyiben a kövek összefeszülnek, abban az esetben a találkozási ponto-

kon kagylós kitörések keletkeznek, ami csak a kövek cseréjével orvosolható.

Távolságtartó bordákkal gyártott köveknél ez már akkor is előfordulhat,

amikor a kövek látszó élei még nem érnek össze. Megfelelő fugatávolság

esetén (3-5 mm) a burkolat kisebb süllyedéseket károsodás nélkül elvisel.

Nem megfelelő, fuga nélküli burkolás esetén a burkolat javítása szinte lehe-

tetlen. Süllyesztett szegély, fedlap stb. környezetében levő süllyedések

balesetveszélyesek is, ezért mielőbbi javításuk szükséges.

Nem megfelelő hézag esetén, a kövek találkozási pontjainál (rejtett távolság-

tartó borda esetén a kő felszíne alatt) kagylós kitörések keletkeznek.

Ezeket az összefeszüléseket okozhatja a burkolatot ért terhelés, vagy a hő

tágulás. Megfelelő hézagszélesség esetén, homokágyazatra fektetett burkola-

tokat nem kell dilatációs hézaggal ellátni. Amennyiben a kövek szorosan

egymáshoz vannak rakva (a távolságtartó bordák önmagukban nem biztosít-

ják a szükséges hézag szélességet), a burkolat nem tudja károsodás nélkül

elviselni a hőmérséklet változásából adódó hő tágulást. Ebben az estben

a teljes burkolat felszedése és újra burkolása (a sérült kövek cseréje) szüksé-

ges. A betonkő burkolatok anyagveszteség és esztétikai romlás nélkül fel-

bonthatók (új közmű fektetése, meglévő közmű javítása, vagy süllyedés javítá-

sa) és újra rakhatók, amennyiben az előírt hézagszélességet betartják.

Ellenkező esetben a kövek méretétől függően ez vagy sikerül, vagy nem.

Amennyiben a betonkő burkolat alatti rétegekből (ágyazó-, teherhordó- és fagy-

védő réteg) nem tud a víz eltávozni, fagy hatására (mivel a jégnek 10%-al

nagyobb a térfogata, mint a víznek) jéglencsék alakulnak ki, amelyek megemelik

a burkolatot. A fagy elmúltával, ha a kövek összeékelődnek, a burkolat nem nyeri

vissza az eredeti síkját, a kövek alatt hézag marad, ami nagy terhelés esetén

a kövek sérülése mellett beszakad. Az ilyen burkolati hibákat a fagy múltával

mielőbb ki kell javítani, a burkolat rétegeinek megfelelő vízelvezetésével együtt.

A burkolatot minden féle építési anyagtól (beton, habarcs, festék stb.) meg kell

védeni, mert ellenkező esetben hozzákötnek a kövekhez és nem letisztíthatóak.

1

2

3

4

5

1.Peron szegély15cm 2.Párizssegítőkő

vörös20x20cm

3.Párizs taktiliskő

sárga20x20cm

4.Párizsvezetőkő

antracit20x20cm

5.Szürkenormálkő

Sebességtől függő elsodrási távolság

1

2

3

4

5

1.Szegélykő15cm 2.Párizssegítőkő

vörös20x20cm

3.Párizs taktiliskő

sárga20x20cm

4.Párizsvezetőkő

antracit20x20cm

5.Szürkenormálkő

Biztonsági távolság