Background Image
Previous Page  128 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 128 / 166 Next Page
Page Background

az anyag finomszemcse hányada (szemcseátmérő < 0,063 mm) ne haladja

meg az 5% (tömegszázalék) értéket.

A teherhordó réteg felső síkját ± 10 mm-es pontossággal kell kialakítani, mivel

az ágyazatot ennél nagyobb eltérések kiegyenlítésére nem szabad alkalmazni.

A fagyvédő-, javító és teherhordó rétegeket optimális víztartalom mellett

mechanikusan egyenletesen tömöríteni kell, a tömörítő berendezés teljesít-

ményétől függő rétegvastagságonként.

Kötött teherhordó rétegek esetén, amennyiben azok nem vízáteresztőek (pl.:

drénbeton), gondoskodni kell az ágyazatba lecsurgó vizek elvezetéséről, ami

csak bonyolítja a kivitelezést.

MIÉRT FONTOS A MEGFELELŐ ÁGYAZAT?

Az ágyazat szerepe, hogy kiegyenlítse a kövek magasságkülönbségeit

(ld. előző táblázat) és a burkolatot érő függőleges és vízszintes erőhatásokat

továbbítsa a teherhordó réteg felé.

Az ágyazati réteget 20-40 mm közötti tömörített vastagságra kell tervezni.

Vastagabb ágyazat esetében a burkolat nyomvályúsodási hajlama megnő,

különösen akkor, ha a tömörítés nem elég hatékony.

Ágyazatként mosott és osztályozott homokot vagy zúzott homokot

(zúzalékot, tört homokot) használjunk, melynek a szemeloszlása 0-4 mm

közötti. A 0,063 mm-nél kisebb homokszemek aránya maximum 5%,

a 4 mm-nél nagyobb szemnagyságú szemek aránya pedig maximum

10% lehet, de nem tartalmazhat 8 mm-nél nagyobb szemeket.

Mosott homok alkalmazásával biztosítható a homok alacsony agyag-iszap,

szerves anyag és vízben oldható só tartalma. A burkolat felszínét érő erők

továbbítására a teherhordó réteg felé a természetes folyami homoknál jobb

a zúzott homok.

Ágyazat

Lerakott betonkövek a

lazán lehúzott ágyazaton

Eltérő méretű burkolókő

plusz tartományban

Eltérő méretű burkolókő

mínusz tartományban

Elt éretű bur olókő

plu tartományban

Eltérő méretű burkolókő

mínusz tartományban

Ágyazat

Lerakott betonkövek a

lazán lehúzott á yazaton

Eltérő méretű burkolókő

plusz tartományban

Eltérő méretű burkolókő

mínusz tartományban

Tömörített

ágyazat

Az ágyazat szerepe, hogy kiegyenlítse a kövek magasságkülönbségeit

Eltérő méretű burkolókő

plusz tartományban

Eltérő mére ű burkolókő

mínusz tartományban

Tömörített

ágyazat