Background Image
Previous Page  131 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 131 / 166 Next Page
Page Background

A betonkő burkolat tervezése és kivitelezése

A burkolás folyamán a szerkezetében vagy színében hibás anyagot

ne építsük be!

Az anyagmozgatás közben sérült köveket a vágásokhoz még felhasználhatjuk.

A köveket a burkolat legmélyebb pontjánál, a szegély mentén kezdjük

lerakni magunk előtt úgy, hogy a szegélyek mellett és a kövek között is

tartsuk a 3-5 mm-es hézagtávolságot. A további köveket a már lerakott

kövekről úgy rakjuk le, hogy az ágyazat ne sérüljön. A sorokat mindkét

irányban vezetőzsinórokhoz mérve tudjuk ellenőrizni.

Kisméretű kövek lerakásakor (Amszterdam, Róma vagy Prága) az ellenőr-

zést kb. félméteres sávonként végezzük el, majd a hézagokat töltsük fel

homokkal, hogy lépésbiztossá váljon a felület és a kövek ne billegjenek.

A burkolatba tervezett körök lerakását (Róma és Prága) mindig a közép-

pontból kiindulva kell elkezdeni. Az ágyazat megóvása érdekében ezért

segédköveket kell először lerakni a kör közepéig, amit majd fektetés köz-

ben folyamatosan vissza kell szedni.

HOGYAN VÁGJUK A BURKOLÓKÖVEKET?

A beton burkolókövek, lapok és szegélykövek a legprecízebben vízhűté-

ses gyémántkorongos vágó berendezéssel darabolhatók. A vízhűtés meg-

akadályozza a kiporzást, hűti a tárcsát a túlmelegedéstől, a vágás után

pedig sík felület kapunk.

A beton burkolókövek mechanikus kőroppantóval is darabolhatók.

Ez a módszer lényegesen olcsóbb, de a tört felület síkja nem egyenletes.

Általában ipari felületeknél alkalmazzák. Megközelítőleg a kő vastagságának

a felénél kisebb darabok vágása ezzel az eszközzel már nem lehetséges.

A flex használata nemcsak balesetveszélyes, de környezet- és egészségká-

rosító. Sem a vágott anyagot, sem a vágóberendezést nem lehet stabilan

rögzíteni, nagy a kiporzása, ráadásul, ha a lerakott kövön vagy annak kör-

nyezetében dolgozunk, a finom por a kövek felületi pórusaiba jut, aminek

eltávolítása – főleg színes termék esetén – szinte lehetetlen.

A vágott kövek mérete mindkét irányban minimum 10 cm legyen.

Az ennél kisebb elemek a terhelés hatására kifordulhatnak. Az ilyen kis felü-

letek helyszíni kibetonozása még szürke kő estében sem esztétikus, színes

kövek esetében pedig végképp nem jó megoldást. Ilyen esetekben a raká-

si minta megbontásával kell a köveket bevágni, ld. az alábbi két ábrát.

A lerakási irány váltakozása pl. az utca kanyarulatainál

Rossz megoldás

A lerakási irány váltakozása pl. az utca kanyarulatainál

Jó megoldás