Background Image
Previous Page  129 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 129 / 166 Next Page
Page Background

A betonkő burkolat tervezése és kivitelezése

Mészkő zúzalékot ágyazó homokként nem szabad használni!

Különleges esetekben a betonkövek hidraulikus (cement) vagy bitumenes

kötőanyagú habarcsba is ágyazhatók.

Az ágyazó homokot 4-5 cm vastagságban kell lazán lehúzni. Megkönnyíti

a munkát, ha a megfelelő szintmagasságra és a kívánt lejtéssel beállított

csövek, vagy lécek közé terítjük az ágyazó anyagot és ezt követően húz-

zuk le léccel. Az eltávolított csövek vagy lécek helyét utána lazán szórjuk

be ágyazó anyaggal és a már lehúzott ágyazat szintjére igazítsuk.

A lehúzott ágyazatra már nem szabad rálépni! A majdani burkolat helyére

billenőplatós teherautóval lebillentett ágyazó homok alsó részét

kellőképpen fel kell lazítani, hogy a kezdeti tömörsége megegyezzen

a környezetében lévő ágyazó homokéval.

Az ágyazó homokréteg megfelelő terítési vastagságát, tömörségét és

a tömörített réteg vastagságát (süllyedés mértékét) próbafektetéssel

és próbatömörítéssel kell ellenőrizni.

A laza ágyazatra lerakott kövek szintje magasabb lesz, mint a végleges bur-

kolat szintje. Ennek az az oka, hogy a kövek lerakása és a fugák besöprése

után a kövek felületén lapvibrátorral kell az ágyazatot tömöríteni. Az ágyazat

tömörítése közben a lerakott burkolat 0,5-1,0 cm-t süllyed. A burkolat végle-

ges szintje a csatlakozó süllyesztett szegélyek, folyókák és a közmű fedőla-

pok szintje felett, maximum 5 mm-el legyen magasabban, alatta nem lehet.

A teherhordó réteg síkjának párhuzamosnak kell lenni a tervezett burkolat

síkjával, szintmagasságának pontossága pedig ± 10 mm legyen.

Az ágyazatot ne használjuk kiegyenlítő rétegként, mert idővel

a burkolat egyenlőtlen süllyedését fogja eredményezni.

A HÉZAG SZEREPE ÉS FONTOSSÁGA

A beton burkolóköveket 3-5 mm-es hézaggal kell lerakni. Az előírt hézag-

szélességet a burkolat széleinél, a kapcsolódó szerkezetek (szegély, kerítés-

vagy épületlábazat, közmű fedőlap, stb.) mentén is be kell tartani.

A megfelelően kitöltött és előírt méretű hézag megakadályozza a kövek

összefeszülését és károsodását. A beton burkolókövekből készült burkola-

tok általában rugalmas burkolatok, ezért terhelés hatására szemmel nem

látható rugalmas alakváltozások jönnek létre, ami hézag nélküli, vagy kitöl-

tetlen hézag esetén a kövek nagy szilárdsága miatt a találkozási pontokon

kagylós kitöréseket eredményez. Nem megfelelő betonszilárdság esetén

a kőbe kevésbé behatoló lemorzsolódás, lehámlás jönne csak létre.

A szakszerűen kivitelezett betonkő burkolatok kismértékű süllyedéseket

károsodás nélkül is képesek elviselni, mindaddig, amíg a kövek

tömörítés előtt

bizonyos körülmények között rövid használati idő után

deformáció az ágyazat elfogadhatatlan vastagsági ingadozásai miatt