Background Image
Previous Page  71 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 71 / 166 Next Page
Page Background

A beton térkövek környezetbarát termékek.

Természetes és főleg hazai alapanyagokból

készülnek, a környezetvédelem területén kü-

lön pontokat szereznek azzal, hogy előállításuk

környezetbarát, a termékek újrahasznosíthatók

és nem szállítják őket nagyon messzire.

A messzi földről importált természetes kö-

vek ezzel szemben hosszú szállítási útvonala-

kon keresztül jutnak el hozzánk, ezzel tovább

terhelve a föld üvegházhatását.

Cégünk elkötelezett híve a kör-

nyezeti erőforrásokkal való

takarékos, a jövőre építő

gazdálkodásnak. Ezért is

határoztuk el, hogy beve-

zetjük a környezetközpontú irányítási rend-

szert, melyet 2015. április 01. óta működtetünk.

Ennek keretein belül próbáljuk az összes

termelési valamint az irodai folyamatokkal

kapcsolatos tényezőt az MSZ EN ISO 14001-es

szabvány előírásaival összhangba hozni.

Környezeti céljainkat is annak tudatában

fogalmaztuk meg, hogy ne csak a magunk

egészségét őrizzük meg, de még gyerme-

keink és unokáink is élvezhessék Földünk

szépségeit.

„A Földet nem

nagyapáinktól örököltük,

hanem unokáinktól

kaptuk kölcsön.”

A víz körforgása

A városok, falvak terjeszkedése sok esetben felbontja

a természet megszokott egyensúlyát. Tehát az építészetben

olyan módszerekre van szükség, melyek segítik a természetes körforgást.

természettel