Background Image
Previous Page  127 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 127 / 166 Next Page
Page Background

A betonkő burkolat tervezése és kivitelezése

A javítóréteg vastagsága beszámítható a fagyvédő réteg vastagságába,

ha a beépített anyag a fagyvédelemre vonatkozó előírásokat kielégíti

és ugyanabból az anyagból készül, mint a fagyvédő réteg. Ez fordítva

is érvényes: a fagyvédő réteg vastagsága beszámítható a javítóréteg

vastagságába, ha anyaga a teherbírás javítására megfelelő.

A fagyvédő réteg nem része a pályaszerkezetnek, ám a víztelenítéséről

gondoskodni kell. Erre leginkább a kavicsléc vagy a dréncsövezés

alkalmazása a legmegfelelőbb.

A JAVÍTÓRÉTEG

Amennyiben a földmű felületén nem biztosítható az előírt teherbírás,

mindenképpen szükséges a javítóréteg alkalmazása. A mértékadó

talajfajtától függően a következő javítóréteg fajtákat kell alkalmazni:

Szemcsés talajnál: nem kell javító réteg.

Kissé kötött talajnál: 20 cm rétegvastagságú szemcsés anyag

(vagy 15 cm rétegvastagságú, cementtel vagy pernyével stabilizált talaj.)

Kötött talajnál: 25 cm rétegvastagságú szemcsés anyag

(vagy 20 cm rétegvastagságú cementtel vagy pernyével stabilizált talaj.)

A javítóréteg a földmű része, a pályaszerkezet vastagságába nem

számítható be, de fagyvédő rétegnek figyelembe vehető.

A TEHERHORDÓ RÉTEG

A teherhordó réteg feladata a burkolatra ható terhelések elosztása és azok

levezetése az alatta elhelyezkedő rétegekbe. A teherhordó rétegeknek a

közlekedési terhelések hatására nem szabad maradandó deformációt

elszenvedniük, ezen kívül olyan vízáteresztő kialakítással kell elkészíteni

őket, amely a felületen lecsurgó vizet elvezeti.

A teherhordó rétegeket az alábbi csoportokra lehet felosztani:

a) Kötőanyag nélküli hordozórétegek = nem kötött teherhordó rétegek

b) Hidraulikus kötőanyagot tartalmazó hordozórétegek = kötött

teherhordó rétegek

c) Aszfaltból készült hordozórétegek = kötött teherhordó rétegek

Vízáteresztő képességük révén a nem kötött hordozórétegek

alkalmasak legjobban az útburkolatok teherhordó rétegeként.

Bontásuk anyagveszteség és nagy zajhatás nélkül kivitelezhető.

A teherhordóréteg vastagságának függvényében ez 0/32 vagy 0/45 szem-

csenagyságú (osztályozott, megfelelő szemeloszlású) homokos-kavics

vagy zúzottkő felhasználásával történik. A teherhordó réteg szükséges

vastagsága járdák és kerékpárutak esetén 15 cm, míg könnyű forgalmi

terhelési (A) osztály esetén 25 cm.

Az egyes teherhordórétegek között, illetve az ágyazat és az alépítmény

irányába megfelelő szűrő stabilitásról kell gondoskodni. Csak ily módon

biztosítható ugyanis az elcsurgó víz elvezetése az építmény károsodása

nélkül. Abban az esetben, ha ez a szűrésstabilitás nem biztosítható,

akkor geotextiliából készült elválasztó réteget kell behelyezni vagy

pedig a szemcseösszetételt (szitasorozatot) kell megváltoztatni.

A zúzottkőből készült teherhordó rétegek – a nagyfokú deformáci-

óval szembeni ellenállásuk miatt – előnyösebbek, mint a homokos

kavics hordozórétegek.

A szétosztályozódás megakadályozása céljából az építésnél felhasznált

anyagkeverékekben a legnagyobb szemcseméret ne haladja meg a 45

mm-t. A megfelelő vízáteresztés, illetve fagyállóság biztosítása érdekében