Background Image
Previous Page  126 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 126 / 166 Next Page
Page Background

FIGYELJÜNK A VÍZELVEZETÉSRE IS!

A földtükör keresztirányú esésének egyeznie kell a tervezett útfelület keresztirá-

nyú esésével. A burkolatot minimum 2,5%-os oldaleséssel kell tervezni.

A teherhordó réteg felső síkja mindig legyen párhuzamos a burkolat síkjával.

Vízre érzékeny, fel nem javított és meg nem szilárdított talajok esetén a földtükör

keresztirányú esése minimum 4% legyen. A burkolatépítés minden fázisában

biztosítani kell a megfelelő vízelvezetést annak érdekében, hogy egy esetleges

eső esetén a víz ne tudja elhordani és fellazítani a beépített anyagokat.

A burkolat esztétikusabb felületének kialakítása érdekében a pontszerű

vízelvezetés helyett, a vonal menti (folyóka) vízelvezetést javasoljuk.

A FÖLDMŰ

A földmű állékonyságának és teherbírásának feltétele a hatékony vízelvezetés.

A következő egyszerűsített talajfajtákat különböztetjük meg:

- szemcsés: iszapos kavics, homokos kavics, kavicsos homok, homok

- kissé kötött: lösz, iszap

- kötött: sovány agyag, agyag.

A földmű felső síkja nem lehet alacsonyabb, mint a burkolathoz csatlakozó

építmények (épület, támfal, kerítés stb.) alapozásának alsó síkja.

A FAGYVÉDŐ RÉTEG

Amennyiben fagykárveszély áll fenn, védeni kell a pályaszerkezetet.

A fagykárra főként a kissé kötött talajok érzékenyek.

A fagykárok megelőzésére a következő eljárások valamelyike alkalmazható:

- a pályaszerkezet alá fagyvédő réteg beépítése

- a talajvízszint süllyesztése vagy a rétegvíz elvezetése szivárgóval

- a pályaszintet legalább 2 méterrel a mértékadó talajvízszint felett kell

kialakítani.

A fagyvédő réteg szükséges vastagságát a fagyhatárövezettől, illetve

a tengerszint feletti magasságtól, a talaj fagyveszélyességének mértékétől,

a forgalmi terhelési osztálytól és a pályaszerkezeti anyagok komplex anyagi

jellemzőjétől függően kell meghatározni.

A talajok minősítése fagyveszélyesség szempontjából:

Fagyálló talajok:

homokos-kavics, kavicsos-homok és homok.

Fagyérzékeny szemcsés talajok:

iszapos kavics és iszapos homok.

Fagyérzékeny kötött talajok:

sovány agyag, közepes agyag és a kövér agyag.

Fagyveszélyes szemcsés talajok:

iszapos kavics, iszapos homok, finomhomok és az iszapos homokliszt.

Fagyveszélyes kötött talajok:

iszapos-finomhomok és iszap.

Éghajlati övezetek hazánkban:

I. övezet:

Dunántúl 300 m Bf. alatti területe.

II. övezet:

A Duna-Tisza közének az M3 autópályától délre, és a Tiszántúlnak

a Sebes Köröstől délre terjedő területe, valamint a Dunántúl 300 m Bf. feletti

területei.

III. övezet:

Az Északi Középhegység és a Tiszántúlnak a Sebes Köröstől

északra fekvő területe.