Background Image
Previous Page  125 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 125 / 166 Next Page
Page Background

A betonkő burkolat tervezése és kivitelezése

A beton burkolókövekből nagyobb terhelésű burkolatok is készíthetőek.

A fenti táblázat csak egy része az útügyi műszaki előírásban meghatáro-

zottaknak, mivel ez a fektetési ismertető alapvetően a magánfelhaszná-

lók részére készült.

HOGYAN KÉSZÜLJÖN A BURKOLAT SZEGÉLYEZÉSE?

A betonkő burkolatokat minden oldalról stabilan meg kell támasztani.

Erre alkalmas lehet az épület- és kerítés lábazat, kerti- és támfalak.

A többi oldalon, a használattól függően kerti vagy útszegélyekből

süllyesztett vagy kiemelt szegélyeket kell építeni. Azonos szintben, de el-

térő pályaszerkezetű burkolatok csatlakozása közé süllyesztett útszegély-

követ, eltérő szintek esetén „K” vagy kiemelt szegélykövet kell beépíteni.

Ahhoz, hogy minél kevesebb követ kelljen elvágnunk, a szegélyeket

a kő raszter távolságának megfelelő vonalban kell megépíteni.

A raszter távolságot előre pontosan kiszámolni nem lehet (a kövek

szabvány szerint is megengedett hossz- és szélességi méretkülönbségei

miatt, ld. az alábbi táblázatot), de a helyszínre leszállított termékekből

kirakott mintafelület alapján már kalkulálhatunk.

A gyártók a kövek méreteinél a raszter méretet adják meg, ami tartal-

mazza a minimális (3 mm-es) fugatávolságot is. Egy 20x10 cm-es burko-

lókő névleges mérete 197x97 mm. (A névleges méretek a távolságtartó

bordák nélkül értendőek.) A szegélyek és a burkolókövek között

is minimum 3-5 mm-es fugát kell biztosítani, csak úgy, mint a kövek

között. Mivel egy kő raszter mérete a kő körül körben 1,5-1,5 mm

(egy oldalon egy fél fuga szélességet) tartalmaz, ezért a szegélyekhez

való csatlakozásokhoz a fuga szélességét is hozzá kell adni a fektetési

méret kiszámításakor.

A beton burkolókövek megengedett eltérései

A vágási költségek csökkentése miatt, több kőtípusunkhoz is gyártunk

kezdő- és fél köveket (pl. Frankfurt és Rotterdam). Egyes kőcsaládok

esetén (pl. London, Róma, Aquincum stb.), a család tagjai szolgálhatnak

kezdőkőként a fektetési minta vágás nélküli kialakításához

(pl.: 20x10 cm-es téglához a 10x10 cm-es kocka, vagy a 20x20 cm-es

kockához a 20x10 cm-es tégla, stb.).

Pályaszerkezet forgalmi igénybevétele

Alkalmazás

Beton burkolókövek

Forgalmi terhelési

osztály jele és megne-

vezése

20 év alatt áthaladó, 100

kN-egységtengelyek száma

4

>7,5 tonna össztö-

megű nehéz járművek

naponkénti száma

4

kapcsolódás

szerinti

osztálya

3

legkisebb

vastagsága,

mm

fektetési

mintázata

A

Nagyon

könnyű

<5x10

4

0–15

Sétálóutcák, kerékpárutak, zsákut-

cák, beszállító gépkocsiforgalom

nélküli utcák, heti egyszeri sze-

métszállító gépkocsiforgalommal,

személygépkocsibeállók

1

A

60

H vagy F

B

F

C

80

H vagy F

5x10

4

–10

5

15–40

Mellékutcák és terek személygép-

kocsi- és legfeljebb heti kétszeri

szemétszállító gépkocsiforgalom-

mal, szemálygépkocsiparkolók

1

A

60

H vagy F

B

80

F

C

H

100

F

Jelölések:

H – halszálka kötés, a kettős halszálka kötés

vagy ezekkel egyenértékű fektetési mintázat.

F – futósoros kötés vagy tömbkötés, illetve ezekkel

egyenértékű fektetési mintázat.

Megjegyzés:

1) Nehéz tengelysúlyú járművek esetenkénti

terhelésénél, (pl. tűzoltó gépkocsik stb.)

a betonkövek vastagsága 80mm legyen.

3) A beton burkolókövek osztályának jelölése az

idomok egymáshoz való kapcsolódása alapján

4) A két feltétel kötül a nagyobb a mértékadó.

A betonkövek vastagságának, típusának és fektetési mintájának megválasztása a forgalmi terheléstől függően:

Elem vastagsága

[mm]

Hossz

[mm]

Szélesség

[mm]

Vastagság

[mm]

<100

≥100

±2

±3

±2

±3

±3

±4

Egy elem vastagságának mérésekor, bármelyik két megmért

érték közötti eltérés legfeljebb 3 mm lehet.