Background Image
Previous Page  121 / 166 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 121 / 166 Next Page
Page Background

A betonkő burkolat tervezése és kivitelezése

Tisztelt Tervezők és Kivitelezők!

Az útügyi műszaki előírások alkalmazása a helyi közutak és a közforga-

lom elől el nem zárt magánutak tekintetében nemcsak ajánlott,

de az országos közutak megrendelői, beruházói és közútkezelői

számára megrendelőként és saját tevékenységükre nézve is kötelező.

Kérjük önöket, hogy munkáikat mindig az érvényes útügyi műszaki

előírások alapján végezzék!

A betonkő burkolatokat közvetlenül érintő útügyi műszaki előírások a

Magyar Útügyi Társaságnál szerezhetők be

www.maut.hu

:

e-UT 06.03.42 (régi jelölése: ÚT 2-3.212:2007)

Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése

e-UT 08.02.32 (régi jelölése: ÚT 2-2.104:2008)

Kő-, betonkő és műkő burkolatok fenntartása

Ezek az előírások további útügyi műszaki előírásokra és szabványokra is

hivatkoznak, melyek értelmezése szakmai képzettséget igényel. Ebből

adódóan az egész kiadványunk nem lenne elegendő a fentiek teljes

körű ismertetésére.

Az elhivatott tervezők és kivitelezők figyelmébe ajánljuk

Brian Shackel:

Betonkő burkolatok kézikönyve

című kiadványát, amely beszerezhető

a TERC Kft.-nél.

www.terc.hu

Kérjük, vegyék figyelembe az irányadó műszaki előírásokat a kivitelezés

és a burkolatok karbantartása során. Ezeket gyártóként az eladási- és

szállítási feltételeinkben is rögzítettük.

KK Kavics Beton Kft.

A SZAKSZERŰ KIVITELEZÉS FONTOSSÁGA

A betonkő burkolatok tervezése és kivitelezése útépítői, a kövek lerakása

burkoló szakmai ismereteket igényelnek. Magánvásárlóinknak is érdemes

megfontolni, hogy termékeinket csak megfelelő referenciákkal rendelke-

ző kivitelezővel építtessék be.

Igaz, kellő ismeretek birtokában a betonkő burkolatok házilag is lerak-

hatók, a szükséges gépek (betonkeverő, lapvibrátor, gyémántkorongos

vizes vágó vagy kőroppantó) pedig már kölcsönözhetők, de szállításuk-

hoz utánfutó, vagy platós kisteherautó szükséges.

Általánosságban elmondható, hogy a kivitelezés munkaigényét és árát

nagymértékben meghatározza a felhasznált anyagok (pl. mosott és

osztályozott ágyazó és besöprő homok) és eszközök (gyémánt korongos

vizes vágó) minősége. A burkolt felület élettartamát nagymértékben

befolyásolja a megfelelő burkolóanyag kiválasztása és karbantartása.

MIRE FIGYELJÜNK A BETON BURKOLÓKÖVEK KIVÁLASZTÁSAKOR?

A megfelelően lerakott beton útburkolókövek nagy szilárdságuk miatt,

alacsony sebesség esetén a tervezettnél nagyobb függőleges terhelést

is elviselnek károsodás nélkül. A burkolatok a vízszintes irányú erők (lassí-

tás, gyorsítás és irányváltás) hatására sérülnek. Fontos figyelembe venni

a rajtuk áthaladó járművek tömegét, gyakoriságát és sebességét.

A megfelelő burkolókő kiválasztása függ a kő formájától, vastagságától

és a rakási mintától.